Visie en missie Reumatoïde Artritis Liga vzw

Onze visie - Waarom een RA Liga vzw?

De Reumatoïde Artritis Liga vzw is de enige vereniging in Vlaanderen die zich uitsluitend focust en bezighoudt met de noden van reumatoïde artritis-patiënten.

 • De reumatoïde artritis-patiënt wordt geconfronteerd met vele vragen en onzekerheden die zich opstapelen en zijn ganse verdere leven beïnvloeden. Op al deze vragen trachten wij gezamenlijk een antwoord te vinden of oplossingen aan te reiken.
 • Door de uitwisseling van ervaringen wordt de patiënt mondiger, alerter en vindingrijker waardoor hij zich weerbaarder zal kunnen opstellen in de maatschappij.
 • Dankzij de lotgenotencontacten voelt de reumatoïde artritis-patiënt zich meer begrepen en zal hij de strijd met deze ongeneeslijke ziekte beter aankunnen.

 

Onze missie - Wat willen we bereiken?

De RA Liga vzw werkt voortdurend aan een beter leven voor de RA-patiënt en realiseert haar doelstellingen, dankzij de hulp en inzet van al haar vrijwilligers en steun van haar leden en sponsoren.

 • Samenkomsten
 • Groepsgesprekken rond reumatoïde artritis en depressie, hulpmiddelen, werkverlies, financieel verlies, begrip van de omgeving, invaliditeit, tegemoetkomingen, seksualiteit,…
 • Voordrachten door reumatoloog, chirurg, kinesitherapeut, diëtist, maatschappelijk assistent, homeopaat, huisarts, verpleegkundige, acupuncturist, ...
 • Samenwerking met andere verenigingen en organisaties door deel te nemen aan bepaalde activiteiten en/of beurzen, het volgen van cursussen, meewerken aan vergaderingen.
 • Geven van voordrachten en vorming
 • Contacten met de media
 • Deelnemen aan beurzen
 • Deelnemen aan nationale en internationale activiteiten

 

 

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.