Wie zijn wij?

REUMATOÏDE ARTRITIS LIGA vzw, opgericht in 2007, is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over zowel het medische aspect rond de ziekte Reumatoïde Artritis (RA), als de sociale impact voor de patiënt en zijn omgeving.
 • Via onze zeer uitgebreide website over reumatoïde artritis brengen wij het allerlaatste nieuws zodat de patiënt goed geïnformeerd blijft.
 • Daarnaast organiseert de liga niet alleen regelmatig activiteiten door de provinciale afdelingen, maar ook activiteiten over de provinciegrenzen heen.
 • Verder zijn er het Ledenblad RAAM, twee Facebook-pagina's (Reumatoïde Artritis Liga vzw en RA Liga vzw) en een maandelijkse e-nieuwsbrief.
 • Wij brengen lotgenoten met elkaar in contact en zorgen voor uitwisseling van patiënteninformatie.

RA Liga vzw - patiëntenvereniging

Draaiboek van de RA Liga vzw

Onze visie - Waarom een RA Liga vzw?

Binnen het reumalandschap is de vraag naar een patiëntenvereniging die zich enkel en alleen richt op reumatoïde artritis-patiënten zeer groot.
De Reumatoïde Artritis Liga vzw is de enige vereniging in Vlaanderen die zich uitsluitend focust en bezighoudt met de noden van reumatoïde artritis-patiënten
De RA Liga vzw zet zich in voor zowel de RA-patiënten als de zorgverleners. 

 • De reumatoïde artritis-patiënt wordt geconfronteerd met vele vragen en onzekerheden die zich opstapelen en zijn ganse verdere leven beïnvloeden. Op al deze vragen trachten wij gezamenlijk een antwoord te vinden of oplossingen aan te reiken.
 • Door de uitwisseling van ervaringen wordt de patiënt mondiger, alerter en vindingrijker waardoor hij zich weerbaarder zal kunnen opstellen in de maatschappij.
 • Dankzij de lotgenotencontacten voelt de reumatoïde artritis-patiënt zich minder eenzaam en onbegrepen en zal hij de strijd met deze ongeneeslijke ziekte beter aankunnen.

Top

Onze missie - Wat willen we bereiken?

De RA Liga vzw werkt voortdurend aan een beter leven voor de RA-patiënt en realiseert haar doelstellingen, dankzij de hulp en inzet van al haar vrijwilligers en steun van haar leden en sponsoren.

 • Samenkomsten
 • Groepsgesprekken rond reumatoïde artritis en depressie, hulpmiddelen, werkverlies, financieel verlies, begrip van de omgeving, invaliditeit, tegemoetkomingen, seksualiteit,…
 • Voordrachten door reumatoloog, chirurg, kinesitherapeut, diëtist, maatschappelijk assistent, homeopaat, huisarts, verpleegkundige, acupuncturist, ...
 • Samenwerking met andere verenigingen en organisaties door deel te nemen aan bepaalde activiteiten en/of beurzen, het volgen van cursussen, meewerken aan vergaderingen.
 • Geven van voordrachten en vorming
 • Contacten met de media
 • Deelnemen aan beurzen
 • Deelnemen aan nationale en internationale activiteiten 

Top

Lid worden van de Reumatoïde Artritis Liga vzw

 

LID WORDEN?

word vrijwilliger bij RA Liga vzwREUMATOÏDE ARTRITIS LIGA vzw - RA Liga vzw
Krombaak 10 - 2200 HERENTALS
 info@raliga.be - 0475 96 62 31
BTW BE 0897 146 268
IBAN: BE98 7340 2251 2493 - BIC: KREDBEBB


 Top

Sponsors

Indien jouw bedrijf ook als sponsor van de RA Liga vzw wil fungeren, kan je gerust contact opnemen met onze voorzitter via mail of telefoon 0475 96 62 31. Zie onze planning voor dit jaar.

Momenteel ondersteunen volgende farmaceutische bedrijven de RA Liga vzw met sponsoring:
 Lilly PFIZER

 
 
Tevens dankt de RA Liga de KBVR (Koninklijke Belgische Vereniging van Reumatologen) voor hun algemene en specifieke ondersteuning naar bepaalde projecten toe, zoals 'De Toer door Vlaanderen'.

Top

 

Voorstelling van ons bestuur en bestuursmedewerkers

Verkiezing Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de leden van de Raad van Bestuur, conform de statuten.

De Algemene Vergadering gaat over tot stemming van de leden van de Raad van Bestuur.
Worden verkozen, conform wetgeving en statuten, met eenparigheid van stemmen:
Voorzitter: Jeannine Engelen; Penningmeester: Bernadette Vermeiren; Secretaris: Nelly Creten.

Top

Raad van Bestuur

 

Top

Vaste vrijwilligers - Al onze mensen zijn zeer gedreven om de RA Liga verder uit te bouwen. Uit ondervinding weten zij dat we samen meer kunnen en zo als reumatoïde artritis-patiënt sterker in het leven kunnen staan.

informatie

 Voormalig webmaster

Mia Van der SchuerenMia Van der Schueren, °1946 en reumatoïde artritis-patiënte sinds 1971 (websiteverantwoordelijke tot 2015)
"hartelijk dank, Mia,  voor je jarenlange inzet en werk"

 

 

STUURGROEP- dagelijkse werking

Jeannine Engelen, voorzitterJeannine
voorzitter
Bernadette Vermeiren, penningmeesterBernadette
penningmeester
 
   
Christel verantwoordelijke e-communicatieChristel
e-communicatie
Nelly Creten, RA-bestuurslidNelly
secretaris
   

Jef Geudens, PR-verantwoordelijke
Jef, PR-verantwoordelijke

 

Top

Ons organigram

RA Liga vzw algemene structuur
RA Liga vzw - algemene vergadering - Raad van BestuurRA Liga vzw - provincieplatform

Top

Lokale werkgroepen door Vlaanderen

Volgende provinciale afdelingen zijn actief: 

De RA Liga is lid van ReumaNet, het overkoepelend overlegplatform, waar je allerhande informatie kunt vinden.
We willen alle reumatoïde artritis-patiënten in Vlaanderen de kans geven om met de RA Liga kennis te maken.
Daarom zoeken we mensen die een lokale werkgroep willen opstarten!
Stel jezelf kort voor in een mailtje aan Jeannine en zij zal je contacteren.

Help mee!

Omdat de RA Liga enkel werkt met vrijwilligers en een vzw is, hebben we nood aan geïnteresseerde medewerkers.
Ook sponsors zijn meer dan welkom, vermits wij reclame weren.

Losse medewerkers worden eveneens met genoegen onthaald, meer bepaald voor:

 • Schrijven en vertalen van teksten
 • Organiseren van bijeenkomsten
 • Onderhouden van public relations
 • Actief deelnemen aan internationale bijeenkomsten
 • Contacten met de pers
 • ...

Stel jezelf kort voor in een mailtje aan Jeannine en zij zal je contacteren.

Activiteiten
►geplande activiteiten: zie AGENDA
►historiek (vanaf 2016): zie ACTIVITEITEN

Verslagen activiteiten van de Reumatoïde Artritis Liga vzw (Vlaanderen) (tot 2015)

Top

De Reumatoïde Artritis Liga gaat internationaal

Ondertussen krijgt de RA Liga zodanige bekendheid dat ze wordt uitgenodigd op internationale congressen:

 • congres in Madrid op uitnodiging van EiR, ‘Excellence in Reumatology’
 • internationaal congres in Barcelona, georganiseerd door het pharma-bedrijf Roche

Verslagen internationale activiteiten van de Reumatoïde Artritis Liga Vlaanderen vzw

World Arthritis Day 2012 - 12/10/2012 - NU OOK MET LINKS NAAR PERSARTIKELS - PRESENTATIES en FOTOVERSLAG

Datum Plaats en Organisatie Titel RA Liga was erbij Verslag
24-02-2017 – 26-02-2017 Lisabon - org. EULAR PARE 20th EULAR Annual European Conference of PARE 1 deelnemer ja
15-11-2013 – 17-11-2013 Reykjavik – org. EULAR (PARE) 16th EULAR Autumn Conference for People with
Arthritis/Rheumatism in Europe
1 deelnemer nee
05-03-2013 – 06-03-2013 Zürich - org. Roche International Experiance for Patient Organizations 2 deelnemers nee
02-11-2012 – 04-11-2012 Zürich – org. EULAR (PARE) 15th EULAR Autumn Conference for People with
Arthritis/Rheumatism in Europe
1 deelnemer nee
06-03-2012 – 07-03-2012 Frankfurt – org. Roche International Experiance for Patient Organizations 1 deelnemer ja
25-02-2012 – 26-02-2012 Barcelona - org. Roche ‘Moving forward to RA: Eenpowering Patient’s communication’ 1 deelnemer ja
24-01-2012 – 25-01-2012 Madrid EiR, ‘Excellence in Reumatology’ 3 deelnemers ja
 

Belangrijke informatie over de Reumatoïde Artritis Liga

De Reumatoïde Artritis Liga is een vzw!
Met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Krombaak 10.
Op 17 maart 2008 zijn de statuten ondertekend en enige tijd nadien verschenen in het staatsblad.

De vzw Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Patiënten - Mol staat aan de basis van de RA Liga.
In december 2007 trad de zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg hen bij.

Sinds eind 2008 werd de "vzw Zelfhulpgroep voor Reumatoïde artritis Patiënten - Mol" veranderd in "vzw Reumatoïde Artritis Patiënten Antwerpen" (RA-Antwerpen vzw), met als onderafdeling "Mol". Deze onderafdeling Mol zet zijn bestaande werking als zelfhulpgroep onveranderd verder.

Top

Contact

 • Medische vragen
  Heb je vragen over diagnose en verloop van reumatoïde artritis?
  Wil je meer weten over oefeningen of hulpmiddelen?
  Stuur een mailtje naar ra@raliga.be
 • RA Liga
  Vraag jij je af waar je lotgenoten kunt ontmoeten?
  Wil je meehelpen als vrijwilliger van de RA Liga?
  Stuur een mailtje naar Jeannine

Top

En we kregen een pluim...