De reumaverpleegkundige ondersteunt

De reumaverpleegkundige, een brug tussen ...

RA Liga op infoavond in AZ Turnhoutbachelorproef - nood aan de reumaverpleegkundige

 

 

6 maanden 3 weken geleden

“Reuma heb je niet alleen” : het multidisciplinaire team ?

Als je te horen krijgt dat je reumatoïde artritis hebt heeft dit niet alleen een impact op je dagelijks functioneren maar ook op je partner en/of omgeving, hoe je functioneert op werkvlak, wat je doet in je vrije tijd,…

Reumatoïde artritis: coping en sociaal functioneren

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sociale isolatie een risicofactor is voor therapie-ontrouw. Mensen met reumatoïde artritis (RA) die sociaal geïsoleerd zijn en vooral zelf het gevoel hebben weinig sociale steun te ontvangen zullen het moeilijker hebben

Onzekerheid en angst bij de start van een behandeling & therapietrouw

Als je pas te horen krijgt dat je reumatoïde artritis hebt word je meestal overdonderd door informatie die de arts en/of verpleegkundige maar ook mensen in je omgeving je zullen meegeven. Naast de klachten waar je mee geconfronteerd wordt (pijn, niet meer kunnen,…) krijg je nogal eens te maken met adviezen over wat je moet laten of doen en oplossingen voor “genezing”.