RA Liga West-Vlaanderen (regio Kortrijk)

►WAT DOEN WIJ?

RA Liga West-Vlaanderen (regio Kortrijk) is sinds 2008 actief. In de voorbije jaren hebben wij ons vooral gericht op vorming.
Patiënten moeten weten welke ziekte ze hebben, wat de mogelijke gevolgen zijn, welke medicatie bestaat,...
We organiseren jaarlijks een drietal informatieve sessies. Daarnaast willen we onze leden regelmatig aan het woord laten in een gesloten gesprek.
Sinds een paar jaar organiseren we voor de leden jaarlijks een leuke avond met een hapje en een drankje.

 

Voor het ogenblik heeft de afdeling Kortrijk geen voorzitter meer en worden zij gesteund door RA Liga vzw. 
Jean Marie is de nieuwe contactpersoon en verbindingsman voor de afdeling Kortrijk. 

Jean Marie
jeanmarie@raliga.be
tel. 056/35 63 64

 

Rachel Nuytens, geliefd bestuursmedewerker van regio Kortrijk, is overleden.
Ons oprecht medeleven met haar dierbare echtgenoot Jean Marie, kinderen en kleinkinderen.
Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet.


RA-Liga regio Kortrijk trekt mensen van ver buiten de regio. Stilaan kunnen we wellicht ons werkterrein uitbreiden naar andere regio’s.

Daarvoor hebben we echter nieuwe actieve mensen nodig! Sedert begin 2019 versterking in Kortrijk!

Bestuursleden

Annemarie Lamote
Veerle Devos
Jean-Marie Provoost
Rita Desmet
Rachel Nuyttens
Marc Deneweth

 

►ACTIVITEITEN

ons jaarprogramma<--Bekijk activiteiten
-->of onze ONLINE KALENDER

 

►Wat voorafging

  • Wie is Annemarie?
    Annemie Lamote is werkzaam geweest als verpleegster-lesgeefster en stagebegeleidster.
    Zij was 10 jaar gedetacheerd door TKC (terugkeercursus voor verpleegkundigen in Vlaanderen).
    Annemie werkt mee als vrijwilliger in de leprozerie in Egypte.

Op 31 DECEMBER 2020 legt Anne-Marie Lamote haar functie als voorzitster neer en, echt waar, wij zullen haar missen maar wij hopen dat wij nog altijd zullen mogen rekenen op haar wijze raad. BEDANKT ANNE-MARIE !!!

Lees hier het verhaal van Annemarie haar afscheid. 

AnnemarieAnnemarie Lamote