RA Liga West-Vlaanderen (regio Kortrijk)

Doelstellingen

RA Liga West-Vlaanderen (regio Kortrijk) is sinds 2008 actief. In de voorbije jaren hebben wij ons vooral gericht op vorming.
Patiënten moeten weten welke ziekte ze hebben, wat de mogelijke gevolgen zijn, welke medicatie bestaat,...
We organiseren jaarlijks een drietal informatieve sessies. Daarnaast willen we onze leden regelmatig aan het woord laten in een gesloten gesprek.
Sinds een paar jaar organiseren we voor de leden jaarlijks een leuke avond met een hapje en een drankje.

RA-Liga regio Kortrijk trekt mensen van ver buiten de regio. Stilaan kunnen we wellicht ons werkterrein uitbreiden naar andere regio’s.
Daarvoor hebben we echter nieuwe actieve mensen nodig! Sedert begin 2019 versterking in Kortrijk!

Het Bestuur

bestuur Kortrijk

Wie is Annemie?

Annemie Lamote is werkzaam geweest als verpleegster-lesgeefster en stagebegeleidster.
Zij was 10 jaar gedetacheerd door TKC (terugkeercursus voor verpleegkundigen in Vlaanderen).
Annemie werkt mee als vrijwilliger in de leprozerie in Egypte.

De RA Liga West-Vlaanderen (regio Kortrijk) is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Wij doen hierbij een warme oproep.
Wie interesse heeft kan contact nemen met Annemie:
tel. 0486 81 51 30 of e-mail naar annemarie@raliga.be
 
Activiteiten: zie AGENDA
Contact: Annemie, tel. 0486 81 51 30 - e-mail:annemarie@raliga.be

Verslagen activiteiten RA Liga West-Vlaanderen vzw (regio Kortrijk)

  • 30-03-2014: FAMILIEDAG, georganiseerd te Kortrijk door de RA Liga, uitwerking regio Kortrijk. Lees het verslag

TOP