Alle ongewenste effecten van medicijnen op één website

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Via een gloednieuwe website publiceert het European Medicines Agency (EMA) alle gerapporteerde neveneffecten van geneesmiddelen die een autorisatie hebben op Europees Economische Ruimte (EER).

De gegevens komen van de Eudra Vigilance, een databank die door de EU wordt beheerd. Met het publiekelijk toegankelijk maken van deze site wil Europa een grotere transparantie voor gerapporteerde neveneffecten.

Bij het starten van de site werden er meteen 650 geneesmiddelen en actieve bestanddelen opgelijst. Elk rapport bevat individueel gemelde neveneffecten die door de EU-leden en door officiële instanties werden genoteerd en aanvaard en die betrekking hebben op geneesmiddelen die zijn toegelaten via de gecentraliseerde toelatingsprocedure.

Dat wil zeggen dat niet alle geneesmiddelen erin worden opgenomen. Farmaceutische firma’s kunnen er ook voor kiezen om hun geneesmiddelen land per land te laten authoriseren en die middelen staan niet in de lijsten vermeld.

Patiëntengroep

En toch is de site interessant. Ze bevat immers ook geanonimiseerde informatie over de patiëntengroep zelf: zo kunnen de neveneffecten per leeftijdsgroep, geslacht, soort neveneffect en gevolg worden opgeroepen.

De informatie op de website gaat alleen over medische incidenten die zich hebben voorgedaan nadat een patiënt een bepaald geneesmiddel heeft ingenomen. Dat heeft als voordeel dat er ontzettend kort op de bal wordt gespeeld, maar ook dat er niet noodzakelijk en bewezen een relatie is met het innemen van het medicijn.

De EMA waarschuwt er dan ook voor dat een vermoedelijke bijwerking die op de site genoteerd staat, niets zegt over de veiligheid van het product. Pas als de gegevens wetenschappelijk geëvalueerd zijn, kunnen er betrouwbare conclusies getrokken worden

De website wordt deze maand nog in 23 verschillende talen vertaald. De Nederlandse versie is ondertussen al klaar. (DDP) 

http://www.adrreports.eu/

Bron: www.knack.be/nieuws/gezondheid/

Geplaatst: 2013-06-21