Alles draait om energie!

Het gaat hier niet alleen over de energie die het licht doet branden maar vooral wat ons als mens energie geeft, wat ons hart sneller doet kloppen en de voedende hormonen in ons lichaam wakker maakt. 
 

In de maand maart 2023 hebben we een Webinar georganiseerd rond ‘Energiemanagement’ gegeven door ergotherapeut Tinneke Claes. De Webinar werd gesmaakt en als patiëntenorganisatie besluiten we hieruit dat veel van onze lotgenoten bezig zijn met ‘Energie’ en ‘Vermoeidheid’. 


Wat slorpt energie op?
Dat is een vraag die wij ons herhaaldelijk moeten stellen. Elke dag realiseren wij ons dat onze energiebalans in onevenwicht is. ’s Morgens valt het allemaal nogal mee. In de voormiddag kan je nog wel uitvoeren wat je gepland hebt maar gaandeweg de uren voorbij gaan laat je lichaam het meer en meer afweten. 
In onze zoektocht naar oplossingen moeten wij ons ‘energietekort’ onder de loep nemen. Wij realiseren ons dat er activiteiten zijn waar er veel energie aan verspeeld wordt terwijl er anderen activiteiten zijn waar je met een fractie van de energie kan toekomen om ze uit te voeren.

               
Wat geeft energie? 
Het is een wetmatigheid in de fysica dat alles wat je energie geeft, groeit. Positieve intenties geven je energie; negatieve gaan met je energie op de loop. Helaas richten veel mensen hun aandacht net op wat ze willen vermijden. Besteed dus aandacht aan wat je wil bereiken. Stel je de vraag wat voor jou belangrijk is. Stel die vraag een aantal keren en luister aandachtig naar het antwoord. Oprechte aandacht geeft positieve energie zowel aan de andere als aan jezelf. 
Eigenlijk is het allemaal simpel want je krijgt energie van die activiteiten die je graag doet, die je goed kan en die je de moeite waard vindt. 
Daarom is het belangrijk dat je weet wat je echt uit het leven wil halen en je levensdoelen stelt waar je trots en gemotiveerd op bent. En als je een doel bereikt hebt dan moet je de tijd nemen om ervan te genieten.


Jij bent Jij
Mensen die langdurig ziek zijn hebben soms naast hun lichamelijke klachten ook psychische problemen. Het is immers zwaar om te moeten leven met een langdurige of chronische ziekte.
Komt daar nog bij dat het moeilijk te voorspellen is hoe je ziekte gaat verlopen Sommige hebben het geluk van in remissie te gaan, sommigen onder ons leren er mee leven en vinden een evenwicht, bij anderen blijft de ziekte aanwezig maar in een sluimerende vorm waardoor ze nog kunnen werken en hun vrije tijd invullen.


Maar er is een percentage dat er behoorlijk ziek van is en waar de symptomen in grote mate aanwezig blijven, waardoor het een grote invloed heeft op hun leven.
We kunnen echter niet voorspellen welke kant het zal op gaan. Je ziekte is een factor waar je mee moet leven. De vragen kunnen niet allemaal beantwoord worden. Je blijft kampen met onzekerheid. Het is de kunst om te leren jezelf te accepteren, je zelfvertrouwen te boosten zodat je bij elke tegenslag makkelijker kan terugveren.


Als patiëntenorganisatie luisteren wij naar de bezorgdheden van onze lotgenoten en ‘vermoeidheid en energiemanagement’ zijn twee belangrijke items. Daarom hebben we een Webinar georganiseerd en ook ons laatste lotgenotencontact werd ingeleid rond deze twee thema’s. 


We zijn vragende partij om van onze lotgenoten input te bekomen over hun manier van omgaan met vermoeidheid en hoe zij hun beschikbare energie managen. Je kan ons bereiken via info@raliga.be of nelly@raliga.be 
Nelly


Maak kennis met mijn RA monstertje. 
Een monstertje dat elke dag opnieuw aan mijn energie knabbelt en dat dan mijn lijf in vuur (pijn) en vlam (vermoeidheid) spuwt.
Maar in mijn droomwereld kan elk monstertje bevochten worden. 
David vecht tegen Goliath? Misschien wel. Maar wie heeft er uiteindelijk gewonnen?