Besparen op medicatie kan!

Geplaatst op: 
Dinsdag, 28 november, 2017 - 16:24

Tips! om te besparen op medicatie

  • Probeer zoveel mogelijk generische geneesmiddelen te kopen. Ze zijn goedkoper dan merkgeneesmiddelen.
  • Vraag je arts om een voorschrift op stofnaam te schrijven. Zo kan je apotheker op zoek gaan naar het goedkoopste geneesmiddel.
  • Sommige geneesmiddelen zijn zowel op voorschrift als vrij verkrijgbaar. Met een voorschrift kan er wel een terugbetaling zijn.

Besparen op medicatie kan!Wist jij dat er voor heel wat merkgeneesmiddelen een goedkopere, generische variant bestaat? En dat je arts een geneesmiddel op stofnaam of merknaam kan voorschrijven? Hoe kan je besparen op je medicatie?

Terugbetaling
Als een geneesmiddel wordt toegelaten op de markt, kan de producent een aanvraag indienen voor terugbetaling. De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen beslist over de hoogte van de vergoeding en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Enkel geneesmiddelen op voorschrift kunnen worden terugbetaald. Er kan enkel een terugbetaling zijn voor de aandoening waarvoor het geneesmiddel geregistreerd werd.Daarnaast wordt aan ieder geneesmiddel een vergoedingscategorie toegekend. Die geeft aan in welke mate de ziekteverzekering het geneesmiddel terugbetaalt.

  • Categorie A (levensnoodzakelijke specialiteiten): volledige terugbetaling
  • Categorie B (belangrijke farmaceutische specialiteiten): grotendeels terugbetaald 
  • Categorie C, Cs en Cx (geneesmiddelen voor behandeling van symptomen): slechts voor een klein deel terugbetaald
  • Categorie D: geen terugbetaling

In de apotheek wordt de tegemoetkoming automatisch toegepast en betaal je enkel het persoonlijk aandeel van het geneesmiddel. Dit remgeld kan afhankelijk zijn van het statuut van de patiënt. Zo zal iemand met een verhoogde tegemoetkoming voor heel wat geneesmiddelen een iets hogere terugbetaling ontvangen. Verder zijn sommige geneesmiddelen erg duur en om een verantwoord gebruik te stimuleren kan de terugbetaling beperkt zijn tot bepaalde doelgroepen. Hiervoor moet de adviserende arts van het ziekenfonds vooraf toestemming geven.

Goed om weten is dat de remgelden voor geneesmiddelen in categorie A, B en C meetellen voor de maximumfactuur. Hierdoor worden de jaarlijkse medische kosten voor een gezin tot een plafondbedrag beperkt.

Generische geneesmiddelen
Generische geneesmiddelen zijn de goedkopere versies van originele medicijnen waarvan het alleenrecht (patent) vervallen is. Een generisch geneesmiddel is gelijkwaardig aan het origineel geneesmiddel. Dat betekent dat het hetzelfde actieve bestanddeel, dezelfde dosering en dezelfde toedieningswijze heeft. Wel kunnen uitzicht, kleur en/of smaak van beide geneesmiddelen verschillen aangezien de samenstelling van de niet-actieve bestanddelen anders kan/mag zijn. De meeste generieken dragen de naam van het werkzame bestanddeel gevolgd door de firmanaam (bv. EG, Mylan, Teva, Sandoz, Apotex).

Net zoals originele geneesmiddelen moeten ook generieken worden geregistreerd en aan strenge kwaliteitscriteria voldoen. De prijs ligt een pak lager (minimum 31% goedkoper om in aanmerking te komen voor terugbetaling). Ze leveren dezelfde kwaliteit voor een lagere prijs, hebben dezelfde therapeutische waarde en zijn even veilig als merkgeneesmiddelen. Zowel voor de patiënt, de belastingbetaler, de sociale partners als de overheid betekent dit een besparing in de gezondheidsuitgaven.

Ook bij de biologische geneesmiddelen, die gemaakt zijn van levende organismen, bestaan er kopieën zoals de generieken. Dit zijn de biosimilaire geneesmiddelen. Momenteel worden er vijf biosimilars in de Belgische ziekenhuizen gebruikt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil het gebruik van deze geneesmiddelen verder stimuleren om zo de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

Hoe besparen op geneesmiddelen?

Geneesmiddelen op voorschrift
Je arts kan een geneesmiddel op merknaam of op stofnaam voorschrijven.

  • Voorschrift op stofnaam: De arts vermeldt enkel de werkzame stof op het voorschrift, samen met de dosis. De apotheker is verplicht een geneesmiddel mee te geven uit de groep van de goedkoopste geneesmiddelen. Het RIZIV stelt daarvoor elke maand een lijst op met geneesmiddelen die aan de criteria voldoen.
  • Voorschrift op merknaam: Schrijft je arts een geneesmiddel voor op merknaam? Dan moet de apotheker het exacte product afleveren dat op het voorschrift staat. Dit geldt zowel voor originele als voor generische producten.

Wil je het goedkoopste geneesmiddel? Niet voor elk geneesmiddel bestaat er een goedkopere variant, maar je hebt steeds het recht om je arts ernaar te vragen en een voorschrift op stofnaam te vragen

Vrij verkrijgbare geneesmiddelen
Geneesmiddelen waarvoor geen doktersvoorschrift nodig is, worden niet terugbetaald.

De apotheker kiest welk geneesmiddel hij jou geeft. Vraag dus steeds naar het goedkoopste geneesmiddel bij je apotheek. Zo kan je tot 40% besparen op bijvoorbeeld pijnstillers.

Belangrijk om weten is dat sommige geneesmiddelen zowel vrij als met een voorschrift verkrijgbaar zijn. Met voorschrift kan er wel een terugbetaling zijn. Voorbeelden zijn Ibuprofen Sandoz® 400mg of Cetirizine. Voor deze geneesmiddelen vraag je best een voorschrift aan je arts.

Waar vind je het goedkoopste geneesmiddel terug?
De volledige lijst van alle gecommercialiseerde geneesmiddelen en informatie over de prijs en terugbetalingsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie. Ook op de website van het RIZIV, de ziekenfondsen en Test-Aankoop vind je een geneesmiddelendatabank terug. 

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be
Meer info op raliga.be over: geneesmiddelen | voorschrift

RA Liga vzw - Lid van het Vlaams Patiënten Platform

 

lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw
lid wordenword onze sponsor
word vrijwilliger bij RA Liga vzw

 

Bronnen: FAGG, RIZIV, Test-aankoop en CM  - Tekst ontleend aan © (2017) Vlaams Patiëntenplatform, Hoe kan je besparen op medicatie?