NIEUW...

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Verhoging bijdrage Vlaamse Zorgverzekering

Als je veel en langdurig zorg nodig hebt, kan dit zorgen voor extra kosten, ook op niet-medisch vlak. Om hieraan tegemoet te komen, is er de Vlaamse Zorgverzekering. Deze keert 130 euro per maand uit. Voorwaarde is dat je langdurig en zwaar zorgbehoevend bent, in Vlaanderen of Brussel woont, aangesloten bent bij een zorgkas en in orde bent met de betaling van je bijdragen. Deze bijdrage is sinds 1 januari 2015 verdubbeld. De gewone bijdrage stijgt van 25 euro naar 50 euro. Personen die recht hebben op de verhoogde tussenkomst in het kader van de ziekteverzekering betalen voortaan 25 euro in plaats van 10 euro. Het bedrag van de tussenkomst (130 euro) blijft ongewijzigd. Je kan de Vlaamse Zorgverzekering aanvragen via de Dienst maatschappelijk Werk (DMW) van je ziekenfonds. Wie in een rusthuis verblijft, kan hiervoor terecht bij de sociale dienst van het rusthuis.

Uniek!

Leden van het Socialistisch Ziekenfonds mogen hun bijdragen in 2 keer betalen. Als (voorlopig) enige zorgkas, biedt het Socialistisch Ziekenfonds haar leden de kans om de verhoogde bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering in twee keer te betalen via domiciliëring. Alle leden van het Socialistisch Ziekenfonds die nu al een domiciliëring lopen hebben, krijgen een brief met een mandaatformulier waarmee ze kunnen overschakelen naar een gespreide betaling. Ook wie nog geen domiciliëring had, krijgt die mogelijkheid.

Wijziging grensbedragen verhoogde tegemoetkoming

De grensbedragen om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming zijn sinds 1 januari 2015 gewijzigd. Je bruto belastbaar gezinsinkomen van het voorbije kalenderjaar moet lager zijn dan 16.965,47 euro per jaar, verhoogd met 3.140,77 euro per jaar per bijkomend gezinslid.

Maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk

Sommige loontrekkenden of zelfstandigen combineren een arbeidsongeschiktheidsuitkering met een vergoeding in het kader van vrijwilligerswerk. De uitkeringen voor dat vrijwilligerswerk mogen echter bepaalde bedragen niet overschrijden. Voor 2015 werd dit plafond vastgelegd op 32,71 euro per dag of 1308,38 euro per jaar.

Bron: VFG nieuwsbrief voor invaliden nr. 2/2015

Geplaatst: 2015/03/21