Stap dichter bij uniforme digitale parkeeroplossing voor personen met een handicap

21/12/2023

Parkeren met een parkeerkaart voor mensen met een handicap kan ingewikkeld zijn. Sommige steden willen dat mensen zich eerst registreren. De eerste stappen naar een uniforme oplossing werden gezet.

 

Steeds meer Belgische steden en gemeenten kiezen voor een digitale controle van het gereglementeerd parkeren. Momenteel zijn parkeerkaarten voor personen met een handicap evenwel een uitzondering op deze procedure voor het controleren van het naleven van de parkeerregels, aangezien zij niet digitaal zijn, noch gekoppeld zijn aan een welbepaalde nummerplaat. De controlewagen (‘scan car’) die hiervoor gebruikt wordt kan namelijk de parkeerkaart die in de auto ligt niet detecteren, wat tot onterechte boetes leidt.

Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel werken samen aan een digitale oplossing om het parkeerrecht van personen met een handicap na te leven. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) van de FOD Sociale Zekerheid.

De beoogde oplossing zou kunnen worden gebruikt in alle steden en gemeenten van België waar het parkeerrecht is gereglementeerd (blauwe zones of betalend parkeren).

Steden en gemeentes kunnen begin januari aansluiten, de digitale toepassing wordt in de zomer en het najaar van 2024 getest, zodat het eind 2024 in gebruik kan genomen worden.

 

Lees het hele artikel van Handicap Belgium hier.