Tetrazepam niet meer voorgeschreven

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In een vorig artikel werd over dit medicijn reeds bericht. Hier volgt de definitieve beslissing.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap, EMA, heeft recent beslist dat geneesmiddelen op basis van tetrazepam niet meer mogen worden voorgeschreven omwille van de mogelijk ernstige huidreacties als bijwerking.

Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wegen de voordelen van de spierontspanner tetrazepam niet op tegen de nadelen.

Tetrazepam (merknaam Epsipam, Myolastan en Tetrazepam EG) werd voorgeschreven als bijkomende behandeling in de reumatologie, bij pijnlijke spierkrampen.
Het nut van tetrazepam als spierontspanner is echter weinig onderbouwd en vergelijkende studies over het gebruik van tetrazepam en pijnstillers bij pijn door spierkrampen ontbreken.
Bovendien veroorzaakt de stof dezelfde ongewenste bijwerkingen als andere geneesmiddelen uit de categorie van benzodiazepines, die voorgeschreven worden bij angststoornissen en als slaapmiddel. Voorbeelden van bijwerkingen zijn: slaperigheid, concentratiestoornissen en afhankelijkheid. Er is ook een (weliswaar gering) risico op ernstige huidreacties.

Als u tetrazepam neemt, stop dan niet plots met de behandeling. Beter is om bij een volgende afspraak met uw arts een geschikte pijnstiller of ontstekingsremmer te zoeken.

Bron: Test Gezondheid, 20 juni 2013

****

Tetrazepam-bevattende specialiteiten ten laatste tegen 1 september 2013 uit de handel

Zoals in de Folia van juni 2013 gemeld, besliste het EMA dat de specialiteiten op basis van tetrazepam (Epsipam®, Myolastan®, Tetrazepam EG®) van de markt moeten worden gehaald omdat er aanwijzingen zijn dat tetrazepam, meer dan de andere benzodiazepines, het risico van ernstige huidreacties verhoogt, en dit risico weegt niet op tegen de voordelen van tetrazepam.

De firma’s verantwoordelijk voor de specialiteiten op basis van tetrazepam melden in een rondschrijven aan de gezondheidszorgbeoefenaars, dat de specialiteiten ten laatste tegen 1 september 2013 uit de handel zullen genomen worden.

Bron: www.bcfi.be 

Geplaatst: 2013-08-06