Verslag Actief Leven Met Reuma | Laakdal

Wees welkom op de infonamiddagen Actief Leven Met Reuma in Aalbeke of Zaventem en pak uw reumatische aandoening actief aan!
Zo luidt het advies in het verslag van ReumaNet.

Een diagnose van een reumatische aandoening krijgen, betekent heel wat meer dan wat extra doktersbezoeken en een pilletje nemen. De chronische ziekte legt beslag op grote delen van het leven en vraagt om vaak ingrijpende veranderingen. De verschillende reumapatiëntenorganisaties en het samenwerkingsplatform ReumaNet proberen op een zo goed mogelijke manier mensen te helpen die met een reumatische aandoening geconfronteerd worden. De sessies ‘Actief leven met reuma’ zetten je alvast op weg.

Twee bijeenkomsten zijn al achter de rug, Aalbeke (1 oktober) en Zaventem (19 november) komen nog aan de beurt.
De infonamiddagen bestaan telkens uit drie delen: een paneldebat, workshops en een interactieve presentatie over communicatie.
In het paneldebat leggen we de focus op het thema werk. Na een diagnose is het vaak afwegen of de huidige job nog haalbaar is of niet, of er aanpassingen moeten gebeuren op de werkvloer, of de (toekomstige) werkgever al of niet ingelicht moet worden en zo meer. Ook voor jongeren die nog studeren is het afwegen of ze binnen hun interesseveld een job zullen vinden waar ze hun talenten kunnen gebruiken, zonder te veel geconfronteerd te worden met hun beperkingen.
De overheid voorziet in allerlei ondersteunende maatregelen, tegemoetkomingen en mogelijkheden om terug aan de slag te gaan tijdens een arbeidsongeschiktheid. Vaak zijn die mogelijkheden niet bekend bij patiënten en ‘vergeten’ adviserende geneesheren of werkgevers deze opportuniteiten aan te kaarten. Voor mensen met een chronische aandoening kunnen ze echter het verschil betekenen tussen aan het werk blijven of een uitkering. Patiënten willen eigenlijk geen patiënt zijn, maar gewoon meedraaien als volwaardig lid van de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat er een correcte informatiedoorstroming is naar de mensen die het nodig hebben. Het paneldebat is daar een onderdeel van.
Met kennis van zaken geven moderator dr. Saskia Decuman (RIZIV) en het panel (een reumatoloog, een maatschappelijk werker of reumaverpleegkundige en een werkgever) de nodig uitleg en antwoorden op al uw vragen. Ook op de website van ReumaNet vindt u uitgebreide informatie over het thema onder de knop ‘Werken en Reuma’ in de linkerkolom.
Naast het thema werk kunnen ook andere vragen aan bod komen m.b.t. (actief) leven met reuma.

De drie workshops, waaruit u eentje persoonlijk kiest, geven enerzijds de kans om lichaam en geest tot rust te brengen tijdens een sessie ‘Chi Neng Qigong’ of anderzijds zelf je mogelijkheden of talenten te ontdekken. Ervaren lesgevers zorgen voor een boeiend uurtje waarbij u tips krijgt om op een positievere manier in het leven te staan, nagaat of u uw talenten voldoende gebruikt of misschien hebt u wel nood aan inspirerende bewegingen.

Als slot laten we Frederic Imbo op u los. De BV zet ons een spiegel voor en legt uit waarom we maar één mond hebben en twee oren. De interactieve presentatie zet aan tot nadenken, toont waar onze sterktes en zwaktes binnen onze communicatie liggen en geeft tips om het in de toekomst beter te doen. Een aanrader, en niet alleen voor mensen met een chronische aandoening!

Actief leven met reuma biedt dus voor elk wat wils. Mensen met een recente diagnose kunnen bergen informatie opdoen, de ‘anciens’ kunnen checken op welke punten er nog verbetering mogelijk is. Tijdens de pauzes is er mogelijkheid om ervaringen op te doen.

Had u drempelvrees?
Dit artikel bewijst dat dit voor niets nodig is!
Wees welkom in Aalbeke of Zaventem en pak uw reumatische aandoening actief aan!

Bron: ReumaNet-Nieuws Nr. 16


Samenvatting van de evaluatieformulieren van ‘Actief leven met reuma’ op 28-05-2016 in Laakdal

Onthaal: tevreden tot zeer tevreden.
Accommodatie: het mooie LITC sprak de mensen duidelijk aan en scoorde zeer hoog.
Locatie: iets moeilijker, wellicht door de bereik­baarheid.

Paneldebat met reumaverpleegkundige, reuma­toloog en Adecco medewerker onder leiding van Saskia Decuman werd als helder en duidelijk er­varen voor de meeste en scoorde zeer goed tot goed.

Opmerking; actief leven met een reumatische aandoening houdt voor sommige mensen in dat men tevreden is als men al actief in huishouden en familieverband kan functioneren.

Workshop over ‘actief leven met reuma’ onder lei­ding van Nelly Creten. De deelnemers waren zeer tevreden tot tevreden over de uitleg en presenta­tie.
Een paar opmerkingen:
►Perfect!
►Te weinig tijd om echt te concretiseren en vra­gen te stellen.

Workshop ‘Op zoek naar je talenten’ door Ilse De­maret. Het mocht voor sommigen misschien iets langer en interactiever, maar iedereen was zeer tevreden tot tevreden.
Extra feedback kwam er in de vorm van: ►stof tot nadenken

Workshop in verband met Chi Neng Qigong onder leiding van Tilla van Opstal bracht tevredenheid en rust alom. Alle deelnemers waren zeer tevreden tot tevreden over de hele presentatie.

De afsluiter met de algemene workshop commUNI­catie ofwel: ‘Waarom we twee oren hebben en maar één mond’ werd blijkbaar ook fel gesmaakt. Iedereen was zéér tevreden. Marianne Cap deed dit goed en de commentaren waren wat de orga­nisatie er van mocht hopen.
Nog enkele quotes:
►Zeer goed gebracht
►Dank u om mij de spiegel voor te houden

 

Geplaatst op: 
Donderdag, 30 juni, 2016 - 16:02