Bijeenkomst in het Track van de RA-Liga, regio Kortrijk

Wanneer: op 2 maart 2011.
Onderwerp: Voorstelling boek 'Muiterij in mijn lijf' door Mia Van der Schueren
Enkele foto's van deze voordracht.