Ziekenhuizen en reumatische aandoeningen

Eén locatie voor spoed en huisartspermanentie

In België heeft elk ziekenhuis een spoedafdeling ter beschikking, soms zelfs meer dan één maar dan op verschillende locaties.
In vergelijking met andere landen is dit uitzonderlijk veel.
Een groot deel van de patiënten die zich tot de spoed wenden, kunnen net zo goed door de huisarts worden geholpen.
Ondanks er de laatste jaren 70 huisartswachtposten in het leven werden geroepen, daalde hierdoor het aantal spoedcontacten niet.
Daarom beveelt het KCE aan om op de ziekenhuissite ook 24/7 huisartspermanentie naast de spoeddiensten onder te brengen.
Samen vormen zij een "centrum voor ongeplande zorg" via één centrale toegangspoort, waar een klinisch geschoold triage-team de patiënt naargelang zijn medische situatie naar de huisartspermanentie of spoed doorstuurt.

 

4 jaren 19 uren geleden

Groot kwaliteitsverschil heupprothesen

Uit de geanalyseerde gegevens van CM-leden met totale heupprothesen in de periode 1990-2013 blijkt er een groot kwaliteitsverschil tussen de ziekenhuizen te bestaan. Een heupprothese plaatsen gebeurt vaak. Het is nog steeds een ingrijpende operatie, maar wordt zo goed als in alle ziekenhuizen uitgevoerd. Men moet er wel rekening mee houden dat het bij de interpretatie van de cijfers om een momentopname gaat en een slecht scorend ziekenhuis intussen reeds verbeteringen heeft doorgevoerd. Die slechte(re) score kan bovendien bepaald zijn doordat er meer moeilijke gevallen of ziekere en/of oudere patiënten werden behandeld.

 

4 jaren 1 maand geleden

Vergelijk de kwaliteit van ziekenhuizen online

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) heeft de website zorgkwaliteit.be gelanceerd. Daarop worden de resultaten van de kwaliteitsmetingen van alle deelnemende ziekenhuizen verzameld.

‘Die informatie helpt een patiënt om, in overleg met zijn arts, een overwogen keuze te maken voor een bepaald ziekenhuis’, zegt Vandeurzen. ‘Het is een verdere stap naar meer transparantie.’ In een eerste fase zijn er bijna enkel indicatoren over borstkanker beschikbaar.

Nieuwe ziekenhuisfinanciering op komst

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block staat voor een grote uitdaging: de nieuwe ziekenhuisfinanciering. De Block zet de krijtlijnen uit van een ‘grondige herziening’ van de bestaande financieringsregels voor ziekenhuizen, zoals het regeerakkoord voorschrijft. Twee op vijf Vlaamse ziekenhuizen maken verlies en dreigen failliet te gaan. Snelle hervormingen zijn noodzakelijk, want de patiënten zijn hiervan de dupe. Het nieuwe financieringssysteem moet leiden tot kwaliteitsvolle en resultaatgerichte zorg. Ziekenhuizen moeten een netwerk vormen en taken herverdelen.

Medicatie: thuis en in het ziekenhuis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Bij een opname in het ziekenhuis of bij het naar huis gaan, is extra aandacht voor medicatie op zijn plaats. Bij dergelijke overgangen is de kans op medicatiefouten immers groter. Enkele tips!