Medische artikels over reumatoïde artritis

Inflammatoir reuma: een positief farmaco-economisch plaatje met biologische geneesmiddelen

Een Franse groep onder leiding van Cécile Gaujoux-Viala heeft 15 gecontroleerde, gerandomiseerde studies en 7 cohortonderzoeken met een controlepopulatie doorgenomen. In totaal ging het om 15.881 patiënten die biotherapie kregen (adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab, golimumab en abatacept) en 9.713 controlepatiënten die andere geneesmiddelen kregen. Hoewel de gegevens erg heterogeen waren, heeft de groep toch kunnen aantonen dat die biologische geneesmiddelen het absenteïsme en het presenteïsme bij inflammatoir reuma verminderen. 

2 jaren 7 maanden geleden

Mechels bedrijf brengt revolutionair reumamedicijn (reumatoïde artritis-medicijn) op de markt

Een reumapatiënt (reumatoïde artritis-patiënt) neemt twee pilletjes per dag, en heeft in 64 procent van de gevallen bijna geen last meer. Met dat opmerkelijke resultaat pakt het Mechelse biotechnologie-bedrijf Galapagos uit.

2 jaren 7 maanden geleden

Onderzoek en ontwikkeling

 

 

Onderzoek & Ontwikkeling i.v.m. Reumatoïde Artritis

 

 

 

Op deze pagina:

Invloed van vitamine D op reumatoïde artritis

De invloed van vitamine D op de kwaliteit van leven, de lichaamsbeweging en ziekteactiviteit bij reumatoïde artritispatiënten

Abstract

Achtergrond:  vitamine D-deficiëntie komt regelmatig voor bij reumatoïde artritis (RA) en kan in relatie staan tot de ziekteactiviteit. Studies hebben de invloed van vitamine D-deficiëntie op de levenskwaliteit  aangetoond maar het werd niet onderzocht bij RA-patiënten.

Wetenschappers identificeren nieuwe manier om ziekte bij reumatoïde artritispatiënten te voorspellen

Wetenschappers van de Universiteit van Manchester hebben een nieuwe manier geïdentificeerd waarin genotypering kan worden gebruikt om de ziekteresultaten van patiënten met reumatoïde artritis te voorspellen.
Nieuwe studies tonen aan dat bepaalde genetische varianten geassocieerd kunnen worden met een hoger of lager risico op de ernst van de ziekte.

Verhoogde kans op reumatoïde artritis ontrafeld

Sommige mensen hebben een verhoogde kans op reumatoïde artritis (RA), anderen zijn juist beschermd. Dat is al langer bekend. Onderzoekers uit Leiden hebben nu laten zien dat dit kan komen doordat het immuunsysteem zich bij sommige mensen vergist bij de afweer tegen bacteriën en virussen. De kans op zo'n vergissing blijkt niet bij iedereen even groot te zijn.

Resultaten bij reumatoïde artritispatiënten die een totale gewrichtsprothese kregen

Abstract en inleiding
Reumatoïde artritis (RA) is een systemische ontstekingsziekte die de synoviale gewrichten aantast en kan leiden tot gewrichtsvernietiging. Terwijl de meeste totale knie- en totale heupprothesen worden uitgevoerd bij patiënten met artrose, zijn ze ook effectief bij het behandelen van geavanceerde gewrichtsvernietiging van de knie en heup bij patiënten met RA, ondanks de verschillen die er bestaan tussen beide groepen. 

Stimulatie van het zenuwstelsel bij inflammatoire en auto-immune aandoeningen

Stimulation of the nervous system could replace drugs for inflammatory and autoimmune conditions.

In deze bijlage: Stimulation of the nervous  system could replace drugs for inflammatory and autoimmune conditions  (in het Engels) vindt de geïnteresseerde lezer mogelijk nieuws dat hem/haar interesseert. Veel vertaalplezier.

Geplaatst: 2015/04/19