Medische artikels over reumatoïde artritis

Belang vroege behandeling RA

Het belang van vroege behandeling bij reumatoïde artritis staat als een paal boven water.
Tot recent was er in Vlaanderen jammer genoeg weinig over de behandelingsvertraging tussen het begin van de symptomen en de start van de behandeling geweten.
Uit onderzoeken blijkt dat er zo vlug mogelijk en liefst op verschilende niveaus moet worden ingegrepen.
Bewustwording van RA-symptomen moet in eerste instantie worden verhoogd.
Vandaar is geschikte educatie van alle mogelijke hulpverleners, artsen-verpleging-apothekers-kinesisten, uiterst belangrijk én moeten er bovendien middelen worden ontwikkeld voor de verbetering van RA-detectie.

 

2 jaren 4 weken geleden

Betere resultaten bij vroege RA

Diederik De Cock behaalde eind 2015 zijn doctoraat aan de KU Leuven.
Volgens de conclusie van zijn thesis is aangetoond dat de resultaten beter zijn bij patiënten, waar de behandeling van de reumatoïde artritis in een vroege fase is gestart.

Jammer genoeg, zo blijkt volgens het onderzoek, zijn de actueel beschikbare prognostische factoren voor de behandelingskeuze niet betrouwbaar én bestaan er bij beginnende reumatoïde artritis vele intensieve behandelingsopties, waarvan de exacte inhoud nog lang niet gekend is...

 

2 jaren 2 maanden geleden

Cardiovasculaire sterfte daalt bij reumatoïde artritis

Het risico op hart- en vaataandoeningen is dubbel zo groot bij patiënten met reumatoïde artritis.
Nochtans vermindert de cardiovasculaire sterfte, zo luidt een studie van de Mayo Clinic.

Een conclusie die men alleen maar kan toejuichen, ook al toont het onderzoek niet aan waarom de cardiale sterfte bij RA-patiënten daalt.

Tijdens een persconferentie op het congres van het American College of Rheumatology in San Francisco (november 2015) werden de inspanningen inzake preventie, vroege screening en de aanwinsten bij de behandeling van hartziekten als mogelijke verklaringen gezien.

Ook de betere controle van de ontstekingsverschijnselen dankzij een agressievere aanpak van reumatoïde artritis ligt waarschijnlijk mee aan de basis van deze positieve evolutie.

2 jaren 2 maanden geleden

Verband reumatoïde artritis-hartziekten-depressie!

Een onderzoek heeft uitgewezen dat een bepaald type witte bloedcel, de zogenaamde macrofaag, een belangrijke hoofdrolspeler is bij reumatoïde artritis, hart- en vaatziekten en depressie.
De samenhang tussen deze drie ziekten is echter al langer bekend.

Gezien dit verband overduidelijk is, is screening van reumapatiënten op risicofactoren voor hart- en vaatziekten van groot belang.
Jammer genoeg blijkt dit in de praktijk vaak nauwelijks te gebeuren...

 

2 jaren 3 maanden geleden

Betere resultaten met minder medicijnen?!

Uit de doctoraatstudie van Diederik De Cock blijkt een nieuwe strategie in de behandeling van reumatoïde artritis betere resultaten op te leveren met minder medicijnen!
Tevens blijkt volgens diezelfde studie de tijd die verstrijkt tussen het begin van de symptomen en de start van de behandeling (delay) van cruciaal belang te zijn.
Deze factor beïnvloedt namelijk in grote mate de kans op een succesvolle behandeling.

De RA Liga was aanwezig op de doctoraats-verdediging van Diederik De Cock in het Kasteel van Heverlee op vrijdag, 30 oktober 2015.
Met veel bravoure, enthousiasme, kennis van zaken en hier en daar een vleugje humor diende Diederik de internationale jury van antwoord, die hem de met interesse doorspekte vragen voorlegde.

Gefeliciteerd Diederik voor jou en je team en nog veel succes in de toekomst!

In de pers verscheen een artikel omtrent het doctoraatsonderzoek van Diederik De Cock.
Wij publiceren graag hierna dit persbericht en geven ook nog achtergrondinformatie mee over het begrip "delay".

 

2 jaren 4 maanden geleden

VIB - Verschillende pistes om TNF tegen te werken cruciaal om acute ontstekingen aan te pakken

Precies 40 jaar geleden werd het cytokine TNF ontdekt. Dit eiwit speelt een belangrijke rol bij acute ontsteking en bij tal van auto-immuun-aandoeningen. Om zijn rol uit te kunnen oefenen, moet TNF een signaal doorgeven. Dit kan door binding op een receptor. Er zijn twee verschillende receptoren gekend waarmee TNF kan binden, namelijk TNFR1 en TNFR2.

2 jaren 7 maanden geleden

Oefentherapie handen komt functionaliteit ten goede bij reumatoïde artritis

Een oefenprogramma op maat voor de handen is een zinvolle en goedkope interventie bovenop farmacotherapie in de aanpak van reumatoïde artritis. Die conclusie trekken Sarah Lamb en collega’s uit een gerandomiseerde, gecontroleerde studie die in the Lancet gepubliceerd werd.

2 jaren 7 maanden geleden

CareRA team van de dienst reumatologie, UZ Leuven

Op zaterdag 7 februari 2015 organiseerde het CareRA team van de dienst reumatologie, UZ Leuven een interactief symposium met als thema 'Naar een optimale aanpak voor reumatoïde artritis: van theorie tot praktijk'.

Verslag symposium CareRA: Lees op ReumaNet    

Bron: ReumaNet e-nieuwsbrief, Juli 2015

 

2 jaren 7 maanden geleden

Patiënten met reumatoïde artritis hebben verhoogd risico op plotselinge hartaanval

Patiënten met reumatoïde artritis hebben een verhoogd risico op een onverwachte hartaanval, volgens nieuw onderzoek dat vandaag (4-5-2015) wordt gepresenteerd op de International conference on Nuclear Cardiology and Cardiac CT (ICNC) 12, in Madrid. Het risico was ook verhoogd wanneer patiënten geen symptomen hadden en bleek onafhankelijk van traditionele CV risicofactoren zoals roken en diabetes.
 

2 jaren 7 maanden geleden