Medische artikels over reumatoïde artritis

Verband reumatoïde artritis-hartziekten-depressie!

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Een onderzoek heeft uitgewezen dat een bepaald type witte bloedcel, de zogenaamde macrofaag, een belangrijke hoofdrolspeler is bij reumatoïde artritis, hart- en vaatziekten en depressie.
De samenhang tussen deze drie ziekten is echter al langer bekend.

Gezien dit verband overduidelijk is, is screening van reumapatiënten op risicofactoren voor hart- en vaatziekten van groot belang.
Jammer genoeg blijkt dit in de praktijk vaak nauwelijks te gebeuren...

 

8 jaren 7 maanden geleden

Betere resultaten met minder medicijnen?!

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Uit de doctoraatstudie van Diederik De Cock blijkt een nieuwe strategie in de behandeling van reumatoïde artritis betere resultaten op te leveren met minder medicijnen!
Tevens blijkt volgens diezelfde studie de tijd die verstrijkt tussen het begin van de symptomen en de start van de behandeling (delay) van cruciaal belang te zijn.
Deze factor beïnvloedt namelijk in grote mate de kans op een succesvolle behandeling.

De RA Liga was aanwezig op de doctoraats-verdediging van Diederik De Cock in het Kasteel van Heverlee op vrijdag, 30 oktober 2015.
Met veel bravoure, enthousiasme, kennis van zaken en hier en daar een vleugje humor diende Diederik de internationale jury van antwoord, die hem de met interesse doorspekte vragen voorlegde.

Gefeliciteerd Diederik voor jou en je team en nog veel succes in de toekomst!

In de pers verscheen een artikel omtrent het doctoraatsonderzoek van Diederik De Cock.
Wij publiceren graag hierna dit persbericht en geven ook nog achtergrondinformatie mee over het begrip "delay".

 

8 jaren 8 maanden geleden

VIB - Verschillende pistes om TNF tegen te werken cruciaal om acute ontstekingen aan te pakken

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Precies 40 jaar geleden werd het cytokine TNF ontdekt. Dit eiwit speelt een belangrijke rol bij acute ontsteking en bij tal van auto-immuun-aandoeningen. Om zijn rol uit te kunnen oefenen, moet TNF een signaal doorgeven. Dit kan door binding op een receptor. Er zijn twee verschillende receptoren gekend waarmee TNF kan binden, namelijk TNFR1 en TNFR2.

8 jaren 11 maanden geleden

Oefentherapie handen komt functionaliteit ten goede bij reumatoïde artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Een oefenprogramma op maat voor de handen is een zinvolle en goedkope interventie bovenop farmacotherapie in de aanpak van reumatoïde artritis. Die conclusie trekken Sarah Lamb en collega’s uit een gerandomiseerde, gecontroleerde studie die in the Lancet gepubliceerd werd.

8 jaren 11 maanden geleden

CareRA team van de dienst reumatologie, UZ Leuven

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Op zaterdag 7 februari 2015 organiseerde het CareRA team van de dienst reumatologie, UZ Leuven een interactief symposium met als thema 'Naar een optimale aanpak voor reumatoïde artritis: van theorie tot praktijk'.

Verslag symposium CareRA: Lees op ReumaNet    

Bron: ReumaNet e-nieuwsbrief, Juli 2015

 

8 jaren 11 maanden geleden

Patiënten met reumatoïde artritis hebben verhoogd risico op plotselinge hartaanval

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Patiënten met reumatoïde artritis hebben een verhoogd risico op een onverwachte hartaanval, volgens nieuw onderzoek dat vandaag (4-5-2015) wordt gepresenteerd op de International conference on Nuclear Cardiology and Cardiac CT (ICNC) 12, in Madrid. Het risico was ook verhoogd wanneer patiënten geen symptomen hadden en bleek onafhankelijk van traditionele CV risicofactoren zoals roken en diabetes.
 

8 jaren 11 maanden geleden

Inflammatoir reuma: een positief farmaco-economisch plaatje met biologische geneesmiddelen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Een Franse groep onder leiding van Cécile Gaujoux-Viala heeft 15 gecontroleerde, gerandomiseerde studies en 7 cohortonderzoeken met een controlepopulatie doorgenomen. In totaal ging het om 15.881 patiënten die biotherapie kregen (adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab, golimumab en abatacept) en 9.713 controlepatiënten die andere geneesmiddelen kregen. Hoewel de gegevens erg heterogeen waren, heeft de groep toch kunnen aantonen dat die biologische geneesmiddelen het absenteïsme en het presenteïsme bij inflammatoir reuma verminderen. 

8 jaren 11 maanden geleden

Mechels bedrijf brengt revolutionair reumamedicijn (reumatoïde artritis-medicijn) op de markt

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Een reumapatiënt (reumatoïde artritis-patiënt) neemt twee pilletjes per dag, en heeft in 64 procent van de gevallen bijna geen last meer. Met dat opmerkelijke resultaat pakt het Mechelse biotechnologie-bedrijf Galapagos uit.

8 jaren 11 maanden geleden

Invloed van vitamine D op reumatoïde artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De invloed van vitamine D op de kwaliteit van leven, de lichaamsbeweging en ziekteactiviteit bij reumatoïde artritispatiënten

Abstract

Achtergrond:  vitamine D-deficiëntie komt regelmatig voor bij reumatoïde artritis (RA) en kan in relatie staan tot de ziekteactiviteit. Studies hebben de invloed van vitamine D-deficiëntie op de levenskwaliteit  aangetoond maar het werd niet onderzocht bij RA-patiënten.